"bir lider nereye gittiğini bilmeden, önderlik edemez." -lost